VO Leest!

#4 Leesmotivatie in het VMBO

December 9, 2019

In de dagelijkse lespraktijk van veel docenten is leesmotivatie een belangrijk punt. Hoe helpt Caroline Wisse haar leerlingen bij de overgang van extrinsieke naar intrinsieke leesmotivatie? Leesmotivatie is niet voor niets een van de kernelementen in de adviezen van het ontwikkelteam Nederlands binnen Curriculum.nu. Omdat Caroline een van de (concept)auteurs is voor de methode PLOT26 ligt het voor de hand om haar te vragen voor welke aanpak er in PLOT26 is gekozen om leerlingen te motiveren om te lezen. Welke teksten gebruikt zij om haar leerlingen bij de les te houden? We spreken met haar over rijke teksten en over het belang en het gebruik van gedichten én het belang van filmeducatie.

Play this podcast on Podbean App